آرشيو

  • 26/مرد/1396 - 10:26
    بیست: دحو الارض، مطابق با بیست و پنجم ماه ذوالقعده، روزی است که خداوند با نظر به کره زمین، به جهان خاکی حیات بخشید.