آرشيو

  • 1/بهم/1392 - 09:41
    سیاست‌های جدید جمعیتی مبحثی است که شاید در نگاه اول بتوان گفت نقش وزارت بهداشت به عنوان متولی سلامت جامعه در اجرای آن به نوعی پررنگ‌تر از سایر دستگاه‌ها باشد؛ وزارتخانه‌ای که روزی با اجرای برنامه‌های تنظیم خانواده سیاست کاهش و کنترل جمعیت را عهده‌دار بود، امروز باید در جهتی خلاف ذهنیت مردم حرکت کند؛ شرایطی که باز هم شاید بتوان گفت اغلب خانواده‌ها بنا به هزار و یک دلیل یا بارداری را به تاخیر می‌اندازند یا به تک فرزندی روی آورده‌اند.