فیلم

رونمایی از مستند تصویری پیام سردار عزیز جعفری برای فرماندهان پیشگام

پیام عزیز

جهت بهره برداری در اردوهای یاوران ولایت

جهت بهره برداری در اردوهای یاوران ولایت

صحبت های دکتر قالیباف

صحبت های دکتر قالیباف

صحبت های دکتر قالیباف

صحبت های دکتر قالیباف

مصاحبه مسئول سازمان بسیج دانش آموزی

مصاحبه مسئول سازمان بسیج دانش آموزی در هفته بسیج دانش آموزی

مصاحبه مسئول سازمان بسیج دانش آموزی در هفته بسیج دانش آموزی

مصاحبه مسئول سازمان بسیج دانش آموزی در هفته بسیج دانش آموزی

شهید فهمیده

کلیپ کوتاه از وصیت نامه شهید فهمیده

شهید فهمیده درس عشق، عاشقی، سوختن و مبارزه را پشت میز کلاس‌ها و در کتاب‌ها و دفترها نخوانده بود؛ او این درس را از مکتب عاشورا آموخته بود.

شهید فهمیده درس عشق، عاشقی، سوختن و مبارزه را پشت میز کلاس‌ها و در کتاب‌ها و دفترها نخوانده بود؛ او این درس را از مکتب عاشورا آموخته بود.

نجات سوسنگرد

یقین داشتیم که اگر عراقی ها سوسنگرد رو بگیرند، همه این بچه‌ها قتل عام خواهند شد.

همه ی نیروهای ما اونجا، من نمی‌دونم به 200 نفر می‌رسید یا نمی‌رسید. یقین داشتیم که اگر عراقی ها سوسنگرد رو بگیرند، همه این بچه‌ها قتل عام خواهند شد.

همه ی نیروهای ما اونجا، من نمی‌دونم به 200 نفر می‌رسید یا نمی‌رسید. یقین داشتیم که اگر عراقی ها سوسنگرد رو بگیرند، همه این بچه‌ها قتل عام خواهند شد.

صفحه‌ها