فیلم

صلوات خاصه امام رضا (ع)

پیامک های میلاد علی بن موسی الرضا (ع)

حسن تو به وصل آرزومندم کرد
سودای محبت تو در بندم کرد
خاکم به سر، آبرو ندارم اما
همسایگی تو آبرومندم کرد
میلاد امام رضا علیه السلام مبارک باد

آمد آمد آن شکوه بندگی
سبز شد از او چرا غ زندگی
این ندا آمد ز چرخ آبنوس
سر زد از جیب افق شمس الشموس
میلاد امام رضا علیه السلام مبارک باد

محبوب سر مد آمده
عالم آل پیمبر آمده
آمده تا دردها درمان کند
آنچه در فهم تو ناید آن کند
میلاد امام رضا علیه السلام مبارک باد

طراحی جالب میزی که راه می رود!

تا حالا شده بخواید میز غذاخوریتون رو جابجا کنید، ولی چون نمیتونید بلندش کنید، موکت یا فرشتون جمع بشه و عصبیتون کنه؟ من اینجور وقتا فکر می کنم که چی میشد اگه میز خودش راه می رفت؟!

صفحه‌ها