چند محتوایی

کارگاه آموزش خلاقیت و تشریح موجودات زنده

کارگاه آموزش خلاقیت و تشریح موجودات زنده برای دانش آموزان مدارس طرح شهید بهنام

کارگاه آموزش خلاقیت و تشریح موجودات زنده برای دانش آموزان مدارس طرح شهید بهنام در مرکز رشد و خلاقیت بسیج علمی برگزار گردید.

نظارت و بازرسی از طرح شهید بهنام محمدی

نظارت و بازرسی از طرح شهید بهنام محمدی استان خراسان جنوبی

همزمان با برگزاری همایش طرح شهید بهنام محمدی در استان یک تیم بازرسی متشکل از کارشناسان   و مسئولان طرح اعزامی از تهران از تاریخ 9/11/97در استان حضور یافتندو در مدت سه روز به صورت میدانی از مدارس ،مساجد و برنامه های طرح در تعدادی از نواحی مقاومت حاضر شدند و به بررسی روند اجرای طرح در استان پرداختند.

برترین جایگاه های ایران اسلامی در آمار های بین المللی

روند رو به رشد انقلاب اسلامی در طی عمر با برکت چهل خود طوری بوده که ایران را بر قله پیشرفت های گوناگون مشاهده می کنیم.

روند رو به رشد انقلاب اسلامی در طی عمر با برکت چهل خود طوری بوده که ایران را بر قله پیشرفت های گوناگون مشاهده می کنیم.

پاسخ به سوالات و شبهات درباره انقلاب اسلامی در عمر چهل ساله انقلاب

به گزارش بیست؛

_ اقتصادی

سوال 1: جمهوری اسلامی در جهت پیشرفت، آبادنی  و رفاه حال مردم ایران  با وجود گذشت 40سال از سابقه فعالیتی، نتوانسته است کاری از پیش ببرد.

پاسخ:

دستاوردهای چهل ساله انقلاب

تا پیش از انقلاب ، شکاف طبقاتی و فاصله بین معیشت مردم عادی و کسانی که به نحوی به دربار متصل بودند به وضعیتی بحرانی و خطرناک رسیده بود. اگر انقلاب اسلامی شکل نمی‌گرفت و یا به پیروزی نمی‌رسید این روند ادامه پیدا کرده و ابعاد گسترده‌تری به خود می‌گرفت.

تا پیش از انقلاب ، شکاف طبقاتی و فاصله بین معیشت مردم عادی و کسانی که به نحوی به دربار متصل بودند به وضعیتی بحرانی و خطرناک رسیده بود. اگر انقلاب اسلامی شکل نمی‌گرفت و یا به پیروزی نمی‌رسید این روند ادامه پیدا کرده و ابعاد گسترده‌تری به خود می‌گرفت.

صفحه‌ها