96/5/6
تعداد نظرات:0
16:36
شماره مطلب:13965627850
-A A +A

مسابفات فوتسال شهدای دانش آموز + تصاویر

زمان برگزاری مسابقات :
 پنجشنبه 5 تا یکشنبه 8مرداد ماه
 
 
زمان افتتاحیه مسابقات :
چهارشنبه 4 مرداد ماه 
 

گروه1
۱) گلستان
۲) استان تهران
۳) همدان
۴) البرز


گروه2
۱) زنجان
۲) خوزستان
۳) خراسان رضوی
۴) بوشهر


گروه3
۱) کرمانشاه
۲) تهران بزرگ
۳) فارس
۴) کرمان


گروه4
۱) آذربایجان شرقی
۲) یزد
۳) قزوین
۴) ایلام


گروه 5
۱) مرکزی
۲) کهکیلویه و بویراحمد
۳) خراسان جنوبی
۴) سیستان بلوچستان

برنامه مرحله مقدماتی
روز اول پنجشنبه ۹۶/۵/۵
دور اول

۱۱تا۱۱:۴۵ گروه ۱ تیم ۴_۱
۱۱:۴۵تا۱۲:۳۰ گروه ۱ تیم ۲_۳
۱۲:۳۰تا۱۳:۱۵ گروه ۲ تیم ۴_۱
۱۳:۱۵تا۱۴:۰۰ گروه ۲ تیم ۲_۳
۱۴:۰۰تا۱۴:۴۵ گروه۳ تیم ۴_۱
۱۴:۴۵تا۱۵:۳۰ گروه۳ تیم ۲_۳
۱۵:۳۰تا۱۶:۱۵ گروه۴ تیم ۴_۱
۱۶:۱۵تا۱۷:۰۰ گروه۴ تیم ۲_۳
۱۷:۰۰تا۱۷:۴۵ گروه۵ تیم ۴_۱
۱۷:۴۵تا۱۸:۳۰ گروه۵ تیم ۲_۳

دور دوم
۱۸:۳۰تا۱۹:۱۵ گروه۱ تیم ۳_۱
۱۹:۱۵تا۲۰:۰۰ گروه۱ تیم ۴_۲
۲۰:۰۰تا۲۰:۴۵ گروه۲ تیم ۳_۱
۲۰:۴۵تا۲۱:۳۰ گروه۲ تیم ۴_۲
۲۱:۳۰تا۲۲:۱۵ گروه۳ تیم ۳_۱
۲۲:۱۵تا۲۳:۰۰ گروه۳ تیم ۴_۲
برنامه مرحله مقدماتی
روز اول پنجشنبه ۹۶/۵/۵
دور اول

۱۱تا۱۱:۴۵ گروه ۱ . گلستان _ البرز
۱۱:۴۵تا۱۲:۳۰ گروه ۱ . استان تهران _ همدان
۱۲:۳۰تا۱۳:۱۵ گروه ۲ . زنجان _ بوشهر
۱۳:۱۵تا۱۴:۰۰ گروه ۲ . خوزستان _ خ رضوی
۱۴:۰۰تا۱۴:۴۵ گروه۳ . کرمانشاه _ کرمان
۱۴:۴۵تا۱۵:۳۰ گروه۳ . تهران بزرگ _ فارس
۱۵:۳۰تا۱۶:۱۵ گروه۴ . اذربایجان شرقی _ ایلام
۱۶:۱۵تا۱۷:۰۰ گروه۴ . یزد _ قزوین
۱۷:۰۰تا۱۷:۴۵ گروه۵ . مرکزی _ سیستان بلوچستان
۱۷:۴۵تا۱۸:۳۰ گروه۵ . کهکیلویه و بویراحمد _ خراسان جنوبی
__________


دور دوم
۱۸:۳۰تا۱۹:۱۵ گروه۱ . گلستان _ همدان
۱۹:۱۵تا۲۰:۰۰ گروه۱ . استان تهران _ البرز
۲۰:۰۰تا۲۰:۴۵ گروه۲ . زنجان _ خ رضوی
۲۰:۴۵تا۲۱:۳۰ گروه۲ . خوزستان _ بوشهر
۲۱:۳۰تا۲۲:۱۵ گروه۳ تیم کرمانشاه _ فارس
۲۲:۱۵تا۲۳:۰۰ گروه۳ تیم تهران بزرگ _ کرمان
گروه_اول
دور_اول


گلستان 1 _ البرز 2
گروه_دوم
دور_اولبوشهر3 _ زنجان1
گل ها :
زنجان : امید محمدی
بوشهر : سروش احمدی ،یحیی ساحلی، علی احمدی راد


خراسان رضوی1 _ خوزستان1
گل ها :
 خراسان رضوی : حسین رسولی
  خوزستان : محمد مهدی طیبی
اخطار : سعید مبینی(خوزستان)
البرز : محمد بیژنوند، مسعود آزادی


استان تهران 6 _همدان 0
گل ها :
استان تهران:  علی بیات ، عباس منصوری، محمد حسین زاده، عباس منصوری، محمدعلی رزمخواه، سعید عبدی

گروه_سوم
دور_اول

کرمانشاه 2_ کرمان 2
گل ها :
کرمانشاه : امیررضا محمدی، امیرحسین محمدی
کرمان : امیرحسین میرزایی، امین حسینی


تهران بزرگ 4 فارس 5
گل ها :
تهران بزرگ : احمدرضا باقری،سالار ایورقی۳گل ،
فارس : مهدی شاکری،سیدمهدی حسینی، مهدی شاکری، جواد بشارت۲گل
برنامه مرحله مقدماتی
روز اول پنجشنبه ۹۶/۵/۵
دور اول

۱۱تا۱۱:۴۵ گروه ۱ . گلستان _ البرز
۱۱:۴۵تا۱۲:۳۰ گروه ۱ . استان تهران _ همدان
۱۲:۳۰تا۱۳:۱۵ گروه ۲ . زنجان _ بوشهر
۱۳:۱۵تا۱۴:۰۰ گروه ۲ . خوزستان _ خ رضوی
۱۴:۰۰تا۱۴:۴۵ گروه۳ . کرمانشاه _ کرمان
۱۴:۴۵تا۱۵:۳۰ گروه۳ . تهران بزرگ _ فارس
۱۵:۳۰تا۱۶:۱۵ گروه۴ . اذربایجان شرقی _ ایلام
۱۶:۱۵تا۱۷:۰۰ گروه۴ . یزد _ قزوین
۱۷:۰۰تا۱۷:۴۵ گروه۵ . مرکزی _ سیستان بلوچستان
۱۷:۴۵تا۱۸:۳۰ گروه۵ . کهکیلویه و بویراحمد _ خراسان جنوبی
__________


دور دوم
۱۸:۳۰تا۱۹:۱۵ گروه۱ . گلستان _ همدان
۱۹:۱۵تا۲۰:۰۰ گروه۱ . استان تهران _ البرز
۲۰:۰۰تا۲۰:۴۵ گروه۲ . زنجان _ خ رضوی
۲۰:۴۵تا۲۱:۳۰ گروه۲ . خوزستان _ بوشهر
۲۱:۳۰تا۲۲:۱۵ گروه۳ تیم کرمانشاه _ فارس
۲۲:۱۵تا۲۳:۰۰ گروه۳ تیم تهران بزرگ _ کرمان
گروه_چهارم
دور_اول

ایلام 0 _ اذربایجان شرقی 3
این بازی به دلیل حضور نداشتن تیم ایلام بازی سه بر هیچ به نفع اذربایجان شرقی اعلام شد .

قزوین2 _یزد 1
گل ها :
قزوین :امیرحسین بهرامی، حسین نعمتی۲گل
یزد :امین کریمی
گروه_پنجم
دور_اول

سیستان بلوچستان0 _ مرکزی 3
این بازی به دلیل حضور نداشتن تیم ایلام بازی سه بر هیچ به نفع مرکزی اعلام شد .

کهکیلویه و بویراحمد 1 _ خراسان جنوبی 0
گل ها :
کهکیلویه و بویراحمد :مهران سلطانی
خراسان جنوبی :
گروه_اول
دور_دوم

همدان2 _ گلستان 3
گل ها :
گلستان : گل به خودی بازیکن (۵)،سامان بای۲ گل
همدان : صالح عابدینی ۲گل
اخراج : یوسف وفایی (همدان)
اخطار : محمدرضا چراغی(همدان)
گروه_اول
دور_دوم

همدان 2_ گلستان 3
گل ها :
گلستان : گل به خودی بازیکن (۵)،سامان بای۲ گل
همدان : صالح عابدینی ۲گل
اخراج : یوسف وفایی (همدان)
اخطار : محمدرضا چراغی(همدان) 
استان تهران0 _البرز 0
گل ها :
البرز :
استان تهران :
گروه_دوم
دور_دوم

خراسان رضوی3 _ زنجان2
گل ها :
خراسان رضوی :علی حسن پور، محسن صدرطلب ،علی میرزایی
زنجان : آرمان محمدی، سیدمحمدجواد موسوی
گروه_دوم
دور_دوم

خراسان رضوی3_ زنجان 2
گل ها :
خراسان رضوی :علی حسن پور، محسن صدرطلب ،علی میرزایی
زنجان : آرمان محمدی، سیدمحمدجواد موسویخوزستان1 _بوشهر 1
گل ها :
بوشهر :میلاد فاطمی
خوزستان : شایان سروی
گروه_سوم
دور_دوم

کرمانشاه2_فارس 3
گل ها :
فارس : محمدجواد بشارت، سیدعبدالمهدی حسینی
کرمانشاه : رسول کرمی، محمد رسول بیدحنایی
گروه_سوم
دور_دوم

کرمان2 _ تهران بزرگ2
گل ها :
کرمان : امین حسینی ، سامان مهدی زاده
تهران بزرگ : سالار ایورقی ، علی فرجی
اخطار : علی رجایی، احمدرضا باقری، هاشم قربانی

دور دوم

۱۸:۳۰تا۱۹:۱۵ گروه۱ . گلستان _ همدان

۱۹:۱۵تا۲۰:۰۰ گروه۱ . استان تهران _ البرز

۲۰:۰۰تا۲۰:۴۵ گروه۲ . زنجان _ خ رضوی

۲۰:۴۵تا۲۱:۳۰ گروه۲ . خوزستان _ بوشهر

۲۱:۳۰تا۲۲:۱۵ گروه۳ تیم کرمانشاه _ فارس

۲۲:۱۵تا۲۳:۰۰ گروه۳ تیم تهران بزرگ _ کرمان

 

 روز دوم_دور دوم

۹تا۹:۴۵ گروه۴ . آذربایجان شرقی _ قزوین

۹:۴۵تا۱۰:۳۰ گروه۴ . یزد _ ایلام

۱۰:۳۰تا۱۱:۱۵ گروه۵ . مرکزی _ خراسان جنوبی

۱۱:۱۵تا۱۲:۰۰ گروه۵. کهکیلویه و بویر احمد _ سیستان بلوچستان

 

دور سوم

۱۲:۰۰تا۱۲:۴۵ گروه۱ . گلستان _ استان تهران

۱۲:۴۵تا۱۳:۳۰ گروه۱ . همدان _ البرز

۱۳:۳۰تا۱۴:۱۵ گروه۲ . زنجان _ خوزستان

۱۴:۱۵تا۱۵:۰۰ گروه۲ . خ رضوی _ بوشهر

۱۵:۰۰تا۱۵:۴۵ گروه۳ . کرمانشاه _ تهران بزرگ

۱۵:۴۵تا۱۶:۳۰ گروه۳ . فارس _ کرمان

۱۶:۳۰تا۱۷:۱۵ گروه۴ . اذربایجان شرقی _ یزد

۱۷:۱۵تا۱۸:۰۰ گروه۴ . قزوین _ ایلام

۱۸:۰۰تا۱۸:۴۵ گروه۵ . مرکزی _ کهکیلویه و بویراحمد

۱۸:۴۵تا۱۹:۳۰ گروه۵ . خراسان جنوبی _ سیستان بلوچستان

 

پلی آف (حذفی)

۲۰:۰۰تا۲۰:۴۵ . حذفی شماره ۱

۲۰:۴۵تا۲۱:۳۰ . حذفی شماره ۲

 

گروه_چهارم

دور_دوم

 

نتیجه نهایی

قزوین 1 _ اذربایجان شرقی 1

گل ها :

قزوین : امیرحسین بهرامی

اذربایجان شرقی : الیاس عبدی

 

نتیجه نهایی

یزد 3_ایلام3

گروه_پنجم

دور_دوم

 

نتیجه نهایی

مرکزی 4 _خراسان جنوبی 0

گل ها :

مرکزی : رضا محمدی ۳گل، امیرحسین عزیزی

خراسان جنوبی :

 

کهکیلویه و بویراحمد3 _ سیستان و بلوچستان0

 

گروه_اول

دور_سوم

 

نتیجه نهایی

استان تهران6 _ گلستان 3

گل ها :

گلستان :بنیامین قورچان، محمدرضا بای، سامان بای

استان تهران : عباس منصوری۳گل، علیرضا بیات۲گل، محمدعلی رزمخواه،حسین فعله گری

 

 

 

 همدان1 _البرز 3

گل ها :

البرز : محمد بیژوند۳گل

همدان :محمد گرجی

گروه_دوم

دور_سوم

 

نتیجه پایانی

خوزستان 1 _ زنجان 2

گل ها :

خوزستان : شایان سروی

زنجان : ارمان محمدی ، علیرضا جهانبخش

نتیجه نهایی

خراسان رضوی 1 _بوشهر 3

گل ها :

خراسان رضوی : علی میرزایی

بوشهر : یحیی ساحلی۲گل، عباس کاظمی

گروه_سوم

دور_سوم

 

کرمانشاه 2  _ تهران بزرگ

گل ها :

تهران_بزرگ : علی فرجی۲گل، پرهام دهباشی ۲گل

کرمانشاه : رسول محمدی ۲ گل

 

 

نتیجه نهایی

کرمان 0  _ فارس 0

 

نتیجه نهایی

آذربایجان شرقی 2 _ یزد 2

گل ها :

آذربایجان شرقی  : عباس عباسی۲ گل

یزد : امیرحسین گلستانی، محمدامین کریمی

نتیجه نهایی

آذربایجان شرقی 2⃣ _ یزد 2⃣

گل ها :

آذربایجان شرقی  : عباس عباسی۲ گل

یزد : امیرحسین گلستانی، محمدامین کریمی

 

نتیجه نهایی

 ک و ب 3_ مرکزی 2

گل ها :

کهکیلویه و بویراحمد : مهران سلطانی ۳گل

مرکزی : رسول عزیزی، رضا محمدی

 

نتیجه زنده و به روز....

پلی اف اول

اذربایجان شرقی 2 خراسان رضوی 0

نیمه دوم

گل ها :

اذربایجان : محمد رسول گودرزی، علی عیسی خواجه لو

نتیجه به روز....

پلی اف دوم

تهران بزرگ 1 مرکزی 3اتمام بازی

تهران بزرگ : محمدعلی رجایی

مرکزی : رضا محمدی۲گل ، محمد جلوسی

 

 

قرعه_کشی

برنامه مرحله   یک_چهارم_نهایی

مسابقات فوتسال جام شهدای دانش آموز

یادواره شهید طوقانی

 

بازی اول : مرکزی    البرز

ساعت ۱۱ صبح

 

بازی دوم :کهکیوله    قزوین

ساعت ۱۲

 

بازی سوم : بوشهر    استان تهران

ساعت ۱۳

 

بازی چهارم :آذرشرقی    فارس

ساعت ۱۴

 

برنامه مرحله نیمه_نهایی

مسابقات فوتسال جام شهدای دانش آموز

یادواره شهید طوقانی

 

بازی اول مرحله نیمه نهایی

ساعت ۲۰

برنده بازی ۱     برنده بازی ۲

 

 بازی اول مرحله نیمه نهایی

ساعت ۲۱:۱۵

برنده بازی ۳      برنده بازی ۴

 

 مرحله ی یک چهارم نهایی 
              بازی اول
 
مرکزی 6    _    البرز 1
گل ها :
مرکزی : رضا محمدی۲گل ، رضا عزیزی ، رسول عزیزی، امیرحسین رسولی، رسول عزیزی
البرز :مسعود ازادی
 
 مرحله ی یک چهارم نهایی 
              بازی دوم
 
ک و ب 5   _    قزوین 1
گل ها :
کهکیلویه و بویر احمد : علی رنجبر، مهران سلطانی، پوریا معصومی۳گل
قزوین :رضا کشاورز
 
  مرحله ی یک چهارم نهایی 
             بازی سوم 
 
بوشهر 1  _    استان تهران 4
گل ها :
استان تهران : علیرضا بیات ، محمد حسین زاده، محمدعلی رزمخواه، مهدی امیری
بوشهر : یحیی ساحلی
 
 مرحله ی یک چهارم نهایی 
             بازی چهارم 
فارس 1  _    اذربایجان شرقی 3
گل ها :
اذربایجان شرقی : 
محمدرسول گودرزی
محمود صفرعلیزاده
عباس عباسی
فارس : جواد بشارت
 
برنامه مرحله     نیمه_نهایی
مسابقات فوتسال جام شهدای دانش آموز
یادواره شهید طوقانی
 
بازی اول مرحله نیمه نهایی
ساعت ۲۰
 استان مرکزی     کهکیلویه و ب
 
 بازی دوم     مرحله نیمه نهایی
ساعت ۲۱:۱۵
 استان تهران         آذرشرقی
 
نیمه نهایی مسابقات بسیج دانش آموزی
                   بازی اول 
 
کهکیلویه و بویر احمد 0  _ مرکزی‌ 1
 
 گل ها
ک و ب :
مرکزی : رضا عزیزی
 
اتمام بازی و صعود مرکزی به فینال
 
نیمه نهایی مسابقات بسیج دانش آموزی
                   بازی دوم
 
اذربایجان شرقی 0 _ استان تهران‌ 4
 
برنامه مرحله     نیمه_نهایی
مسابقات فوتسال جام شهدای دانش آموز
یادواره      شهید_طوقانی
 
بازی فینال
 استان تهران    استان مرکزی
    ساعت ۳۰ : ۱۲
 
اختتامیه و اهدای جوایز
ساعت ۱۵ : ۱۴
 
 باحضور اسطوره فوتسال ایران و آقای گل فوتسال جهان وحیدشمسایی
 باحضور برادر شهید سعید طوقانی
 باحضور جناب سرهنگ صابر ماهانی ریاست محترم سازمان بسیج دانش آموزی
 با حضور جناب آقای آذرنوش ریاست محترم سازمان بسیج ورزشکاران
با حضور سردار یزدانی
 
نتیجه نهایی (فینال)
مسابقات بسیج دانش آموزی
 
استان تهران 5    _    مرکزی 2
 
در پایان تیم استان تهران با شکست مرکزی به مقام قهرمانی دست یافت.
 

 

افزودن نظر جدید

انتشار دیدگاه به معنای تایید آن نیست . نظرات توهین آمیز منتشر نمی شود .
Image CAPTCHA
لطفا کاراکترهای تصویر را در کادر بالا وارد نمایید.