99/8/3
تعداد نظرات:0
21:12
شماره مطلب:13998339225
-A A +A

امضای الکترونیکی طومار مبارزه با استکبار جهانی

جمع آوری امضای الکترونیکی مبارزه با استکبارجهانی

امضای طومار الکترونیکی مبارزه با استکبار جهانی به مناسبت هفته بسیج دانش آموزی برگزار گردید.

به زودی گزارش امضای این طومار و آثار ارسالی به سمع و نظر شما خواهد رسید.