00/8/22
تعداد نظرات:0
11:21
شماره مطلب:140082239457
-A A +A
تسلیحات مجازی!

تقوای مجازی!

آیا در فضای مجازی حیا و ادب رعایت می‌شود؟

آیا در فضای مجازی حیا و ادب رعایت می‌شود؟ خب نمی‌شود دیگر؛ یا در بخش مهمّی [رعایت] نمی‌شود. این‌ها (حیا و ادب) را باید در نوجوان و جوان رشد داد. 

۱۳۹۵/۲/۱۳- رهبر انقلاب